Angioedema

a.s.b.l. - v.z.w.

> Adhesie

Adhesie

Indien u meer informatie wenst, gelieve een e-mail te doen naar

haebelgium@gmail.com

Per telefoon : op 027629183 of 003227629183

Per post : H.A.E. Belgium VZW 87/77 Floraliestraat ,1200 Brussel

Rekening : 340-1824437-02 of IBAN BE32 3401 8244 3702 BIC BBRUBEBB


De vereniging is een HULPCOMITE tussen verschillende Franstalige en Nederlandstalige mensen die aan deze ziekte lijden.


Aangezien iedereen deze aandoening op zeer verschillende manier in de tijd, in het aantal en de intensiteit van de aanvallen beleeft, dient alle informatie met de grootste zorg te worden geanalyseerd en voorgelegd te worden aan geneesheren die gespecialiseerd zijn in deze aandoening.


De getuigenissen, de suggesties en de “goede adressen” van iemand kunnen anderen helpen in hun dagelijkse leven en die gegevens zullen via e-mail gestuurd worden naar mensen die dit wensen. Uit bezorgdheid voor de vertrouwelijkheid van de informatie, bezit alleen het secretariaat van de VZW over een lijst van de mensen met wie contact werd opgenomen. Noch effectieve, noch steunende leden worden hierin betrokken. Indien iemand met de ziekte wenst om (iemand anders) (anderen) met deze ziekte te ontmoeten, gelieve dan onderstaand formulier in te vullen, te handtekenen en op te sturen naar het adres van de VZW.Naam .................................................... Voornaam....................................................

Adres ..........................................................................................................................

Postcode .................................... Gemeente .............................................................

Telefoon .................................................... GSM .......................................................

E-mail .........................................................................................................................


Indien een lid van de vereniging U wenst te contacteren, aanvaard ik dat het secretariaat communiceert

In het Nederlands JA – NEEN

In het Frans JA – NEEN

In de twee talen JA – NEEN

Hetzij mijn naam en telefoonnummer JA – NEEN

Hetzij mijn e-mailadres JA – NEEN


Datum en handtekening