Angioedema

a.s.b.l. - v.z.w.

> Definitie

Definitie

Hereditair angio-œdeem, een bijzondere vorm van het œdeem van Quincke, is een zeldzame, ernstige aandoening die erfelijk is en gekenmerkt wordt door subcutaan of submuceus œdeem.

De aandoening treedt op in aanvallen die min of meer frequent zijn. De oorzaak van deze zeldzame aandoening is een tekort aan C1 inhibitor (inhibitor van de C1 fractie van het complement).

Zie de tekening van het mannetje voor de symptomen.


Men mag de medische behandeling niet wijzigen of onderbreken noch medicatiegebruik stopzetten of iemand hiertoe aanzetten ten gevolge van informatie die men vindt op de website. Als u vragen hebt, raadpleeg dan steeds uw arts.