Angioedema

a.s.b.l. - v.z.w.

> Prophylaxis op korte termijn

Prophylaxis op korte termijn

Elke tandheelkundige behandeling, hoe onschuldig ook (bv. tandsteen verwijderen), moet worden uitgevoerd door een tandarts die op de hoogte is van de pathologie. Een HAE-crisis kan zich voordoen tot 12 uur na de tandheelkundige behandeling. Het is dus aangewezen om de tandheelkundige behandelingen ‘s ochtends te ondergaan en vooral te zorgen dat de patiënt altijd zijn geneesmiddelen bij zich heeft voor het geval hij een crisis krijgt, ook al heeft zich in het verleden nog nooit een crisis voorgedaan.

Elke ambulante chirurgische ingreep moet worden besproken met de anesthesist (bv. al dan niet intuberen voor de narcose). Meer dan voor andere personen is de aanwezigheid van een derde, die op de hoogte is van de pathologie, absoluut noodzakelijk.

Sommige auteurs raden elke ambulante chirurgische ingreep categoriek af omdat er tot 24 uur na de chirurgische handeling reacties kunnen optreden.

Wat te doen indien u naar het buitenland gaat?
Raadpleeg de website www.haei.org.
Daar vindt u alle informatie over het land dat u wilt bezoeken.

In België is slechts één dosis van het product voor HAE-crisissen toegelaten. Bij gebruik van bijkomende dosissen in het buitenland zullen alle bijkomende kosten voor de aankoop van een dosis hoger dan 1000 euro bij uw terugkeer in België worden terugbetaald. Deze terugbetaling wordt slechts na een wachttijd van 6 maanden tot 1 jaar uitgevoerd.